Ä°nsan Kaynakları  

    Öner Rezistans, kurumların en önemli değerlerinin uzmanlaşmış insan gücü olduğunun bilincindedir;

    Öner Rezistans, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimini arttırmayı amaçlayan rekabetçi bir çalışma ortamı sunmaktadır.

   Öner Rezistans çalışanları; beceri, bilgi ve deneyimleriyle şirket performansına katkıda bulunurlar.

   Öner Rezistans çalışanlarına; şirket hedeflerine yönelik olarak düzenlenmiş değerlendirme sistemiyle, bulundukları katkıya paralel ödeme yapar.

    Herkese eşit ölçüde fırsat ve açık iletişim olanakları sağlayarak kontrollü bir rekabet ile çalışanların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, Öner Rezistans' ın insan kaynakları politikasını belirler.

    Başvurunuz arşivimizde tutularak ileride çıkacak fırsatlar için değerlendirilecektir. 
   
     

 

 


...